Ιατρικές Πληροφορίες
  

Υπολογίστε τις γόνιμες μέρες σας

Παρά πολλές είναι οι γυναίκες που δυσκολεύονται να υπολογίζουν τις γόνιμες μέρες τους και μπερδεύονται. Για το λόγο αυτό θα σας δώσουμε έναν απλό τρόπο υπολογισμού των γόνιμων ημερών για όσες θέλουν να συλλάβουν και έναν για όσες δεν επιθυμούν μια εγκυμοσύνη.

 

Προϋπόθεση για υπολογίσει μια γυναίκα τις γόνιμες μέρες της είναι να έχει τακτικό κύκλο 28 ημερών και να έχουν περάσει 2 χρόνια από την έναρξη της περιόδου.

 

Σε κύκλο 28 ημερών η ωορρηξία γίνεται γύρω στην 14η μέρα, επειδή όμως το ωάριο ζει περίπου 24-48 ώρες πρέπει να υπολογίζετε σαν γόνιμες μέρες από την 14η έως την 16η.

 

Αν λάβετε υπόψη πώς το σπερματοζωάριο ζει 24 έως το πολύ 48 ώρες θα πρέπει να υπολογίζετε πώς οι γόνιμες μέρες αρχίζουν από την 12η έως την 16η μέρα και επειδή η ωορρηξία μπορεί και να καθυστερήσει 1-2 μέρες πάμε μέχρι την 18η μέρα! Επομένως εκείνη την εβδομάδα μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος.

 

Πιο προσεκτικοί πρέπει να είναι εκείνοι που δεν θέλουν να συλλάβουν, καθώς πρέπει να προσθέσουν άλλες 22 μέρες στην αρχή και το τέλος.

 

Για αυτούς οι «επικίνδυνες» μέρες είναι από την 10η έως την 20η μέρα, το μεσαίο δεκαήμερο του κύκλου.

 

Σε περίπτωση που ο κύκλος της γυναίκας είναι  26 ή 24 μέρες, η ωορρηξία μετατίθεται αντίστοιχα 2 ή 4 μέρες νωρίτερα. Αντίθετα, το διάστημα κινδύνου μετατίθεται 2-4 μέρες αργότερα αν ο κύκλος είναι 30 -32 μέρες.

« επιστροφή